AJAC EcoRun

Alberta, June 25-28, 2019

Bringing Fuel-efficient Technologies to Your Community.

EcoRun Photos


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


David Miller, co-chair, AJAC EcoRun


(left to right) – David Miller, co-chair, AJAC EcoRun; Nathalie Logan, Public Affairs Coordinator, CAA Atlantic


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun


2018 AJAC EcoRun